اولین نشست سیاست گذاری اولین همایش ملی "مشاوره مدرسه"
1397-02-31

اولین نشست شورای راهبردی همایش ملی مشاوره مدرسه در تاریخ 1397/02/24 ، با حضور آقایان دکتر نورانی پور، دکتر زهراکار، دکتر سلیمی بجستانی، دکتر فولادی، دکتر فرحبخش و خانم دکتر کلانتر هرمزی دبیر علمی همایش برگزار شد.

مهم ترین موضوعات مطرح شده در این جلسه عبارت است از:

تبیین روند پیگیری فعالیت های انجام شده همایش توسط خانم دکتر کلانتر هرمزی

بحث و بررسی در خصوص نحوه ی همگاری دانشگاه ها و ارسال نامه به دانشگاه های دارای رشته ی مشاوره به منظور همکاری و مشارکت با همایش ( دانشگاه های خوارزمی، الزهرا، تهران، شهید بهشتی، چمران اهواز، کردستان، اردبیل، اصفهان، فرهنگیان، فردوسی مشهد، خمینی شهر اصفهان، بجنورد، مرودشت و قوچان)

ارائه نمونه لوگوهای پیشنهادی توسط خانم دکتر کلانتر هرمزی و بحث و بررسی توسط اعضا

بحث و بررسی در مورد محور های همایش

  در نهایت مقرر شد،گزارش پیگیری رایزنی ها و مکاتبات انجام شده بمنظور جذب حامیان همایش توسط اعضا صورت گیرد.