سومین نشست سیاست گذاری اولین همایش ملی مشاوره مدرسه
1397-08-10
سومین نشست سیاست گذاری اولین همایش ملی مشاوره مدرسه

سومین جلسه شورای راهبردی اولین همایش ملی مشاوره مدرسه با حضور دکتر برجعلی رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و رئیس همایش، آتوسا کلانتر هرمزی دبیر علمی همایش و تنی چند از اعضای شورای راهبردی دکتر شفیع آبادی، دکتر نورانی پور، دکتر سلیمی بجستانی، دکتر فرحبخش، دکتر فولادی پور، دکتر بابایی، دکتر زارع بهرام آبادی، دکتر پور ابراهیم و آقای وجدانی همت کمیته علمی همایش در روز چهارشنبه یکم آبان ماه در سالن شورای دانشکده رواشناسی و علوم تربیتی برگزار گردید. در ابتدای جلسه خانم دکتر آتوسا کلانتر هرمزی (مدیر گروه مشاوره و دبیر علمی همایش) در خصوص حدود 180 چکیده رسیده به دبیرخانه همایش توضیحاتی ارائه داده اند و اظهار داشتند که بیش از 140 مقاله دارای شرایط اولیه داوری بوده که بعد اعلام نتایج داوری ها، مقالات به چند دسته؛ علمی-پژوهشی، مجموعه مقالات همایش، مجموعه چکیده دسته بندی می شود. ایشان در خصوص موضوعات میزگردهای تخصصی (پنل) کلیاتی مطرح نمودند.
آقای دکتر بابلی رئیس اداره مشاوره و امور تربیتی آموزش و پرورش شهر تهران که میهمان این جلسه بودند در خصوص لزوم اعتمادسازی، اهمیت سیستم ارجاع در مشاوره مدرسه و دغدغه های مشاوران مدارس توضیحاتی ارائه دادند.
دکتر کیومرث فرح بخش، در خصوص چالش های جنسیتی در حوزه مشاوره نکاتی را مطرح نمودند.
آقای دکتر حسین سلیمی بجستانی در خصوص کیفیت بخشی به ساعات حضور مشاور در مدرسه و لزوم ترسیم نیمرخ روانشناختی فعالیت های مشاور مدرسه، نقش تخریب گر موسسات آموزشی در سلامت روانشناختی دانش آموزان، کارورزی در مشاوره نکاتی ارائه نمودند.

آقای دکتر زارع بهرام آبادی در خصوص مشاوره مدرسه و ارتقاء حرفه ای و مشاوره مدرسه و عدالت اجتماعی نکاتی ارائه نمودند.
آقای دکتر عزت اله فولادی در خصوص پشتیبانی انگیزشی-اجرایی در اثربخشی حرفه ای و نقش همیار مشاوران در گسترش خدمات راهنمایی ومشاوره نکاتی را ارئه نمودند.
آقای دکتر شفیع آبادی در خصوص لزوم آموزش، آموزش های حین خدمت، اشتغال و مشکلات ضمن اشتغال مشاوران توضیحاتی ارائه نمودند.
آقای دکتر رحمت اله نورانی پور در خصوص جایگاه تخصصی مشاوران مدرسه، کارکردها و وظایف توضیحاتی ارائه نمودند.
آقای دکتر تقی پورابراهیم در خصوص اهمیت آموزش ها و تمرکز مشاوره بر خدمات مشورتی نکاتی را ارائه نمودند.