1. در مراسم اختتامیه اولین همایش ملی «مشاوره مدرسه» در دانشگاه علامه بیان شد:‌ استقرار دبیرخانه همایش «مشاوره مدرسه» در دانشگاه علامه/ کارورزی دانشجویان رشته مشاور در مدارس
2. مراسم اختتامیه اولین همایش «مشاوره مدرسه» در دانشگاه علامه طباطبائی
3. میزگرد تخصصی «هدایت تحصیلی و شغلی؛ بایدها و نبایدها» در قالب اولین همایش ملی «مشاوره مدرسه»
4. مهدی نوید‌ ادهم در مراسم افتتاحیه اولین همایش ملی «مشاوره مدرسه» حرکت نظام آموزش‌و‌پرورش به‌سوی آینده باید با کمک «مشاوره مدرسه» باشد
5. حسین سلیمی در مراسم افتتاحیه اولین همایش ملی «مشاوره مدرسه» مطرح کرد «مقابله با شبکه‌ سوداگرایانه مشاوران درسی»/ آمادگی دانشگاه علامه برای همکاری با آموزش‌ و پرورش
6. آتوسا کلانتر هرمزی در مراسم افتتاحیه اولین همایش ملی «مشاوره مدرسه» بیان کرد تحقق مدارس ۱۴۰۴ نیازمند تقویت نقش و جایگاه مشاوره مدرسه
7. سومین نشست سیاست گذاری اولین همایش ملی مشاوره مدرسه
8. نشست تخصصی«تبیین جایگاه مشاوره مدرسه در سند تحول بنیادین»
9. دومین نشست سیاست گذاری اولین همایش ملی "مشاوره مدرسه"
10. اولین نشست سیاست گذاری اولین همایش ملی "مشاوره مدرسه"